วันครู 1

วันครู 2567 เปิดบทสวดบูชาครู-อาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

16 มกราคมนี้เป็นโอกาสที่ดีในการย้อนรำลึกถึงความรักและความคุ้มครองของครูต่อศิษย์ภายในสถานศึกษา ครูไม่เพียงเป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่การเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้ความรู้และชี้ทางสู่ความสำเร็จของชีวิต

“วันครู” นี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งกำหนดมีต้นฤดูการศึกษาไว้ เริ่มต้นวันครูนั้นขึ้นอยู่กับการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา และในปีพ.ศ.2488 คณะรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะกำหนดวันที่ 16 มกราคมของทุกปีให้เป็น “วันครู” โดยให้นักเรียนและครูหยุดพักในวันนี้

การจัดงานวันครูได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันมีกิจกรรมประเภทใหญ่ ๆ โดยสำคัญคือ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งประกอบด้วยการบูชา ความสำคัญของครูและอาจารย์ และการพูดคำรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

คำรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์:
“ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสักการะ ในที่สุดขอเสด็จตัวข้าท่านครูและอาจารย์ทุกท่าน ให้ได้รับพระราชทานความรู้ และความสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนทุกคน ข้าจึงขอประณตความยินดีที่จัดให้ข้าพระพุทธเจ้า ในสถานการณ์แห่งนี้ ข้าจึงขอเสด็จพระกรุณาโปรดทรงร่วมอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ ขอเป็นวัดสังฆทาน เพื่อให้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการสอนในวิชาของพระองค์ทุกข์ทรมาน และเพื่อให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาและประทับใจ โปรดทรงทรมานข้าพระพุทธเจ้าให้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับทราบแห่งจริยธรรม และให้ข้าพระพุทธเจ้าสามารถรับรู้ถึงทรงพระประมุข ของพระองค์ และขอเพื่อทรงทรมานข้าพระพุทธเจ้าให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้พระคุณบานแก่สังคมทุกฝ่าย”

ขอบคุณบทความจาก : วันครู